BEKOM, s.r.o.

Váš partner na ceste k novému bývaniu.

realitné  činnosti

komplexné služby pri kúpe, predaji a prenájme
– činnosť v oblasti nehnuteľností
– sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu
– správa bytového a nebytového fondu
– zabezpečenie znaleckých posudkov
– právny servis, vyhotovenie zmlúv
– vklad do katastra nehnuteľností

stavebné činnosti

– rodinné domy a bytové domy
– inžinierske siete
– rekonštrukcie a modernizácie objektov
– areály športov a hier

vedenie účtovníctva

komplexné spracovanie účtovníctva
– jednoduché, podvojné
– spracovanie miezd
– spracovanie DPH
– evidencia DPH, daňové priznanie DPH
– vypracovanie daňových podkladov
– daňové uzávierky, daňové priznanie DzP
– administratívne práce

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA