Stavebné činnosti

Užite si komfort bývania vo vlastnom…

Typy stavieb

Rodinné domy a bytové domy

 • Hrubá stavba
 • Holodom
 • Stavba na kľúč

Inžinierske siete

 • Voda a kanalizácia
 • Plyn
 • Elektrika
 • Spevnené plochy (parkoviská, chodníky)

Areály športov a hier

 • Street Workoutové ihriská
 • Fitness parky
 • Herné prvky
 • Prekážkové dráhy
 • Detské ihriská

Rekonštrukcie a modernizácie objektov

 • Vstavby
 • Nadstavby
 • Prístavby
 • Zateplenia

Hrubá stavba

 • odstránenie ornice a výkopy
 • základy a základová doska, vrátane uzemnenia a rozvodov
 • izolácie proti vode
 • obvodové a nosné múry
 • vodorovné nosné konštrukcie podlaží
 • nosná konštrukcia schodiska
 • priečky
 • komín
 • strecha (krov + krytina)
 • klampiarske konštrukcie

Holodom

 • zámočnícke konštrukcie
 • zdravotechnika – bez zariaďovacích predmetov a batérií
 • rozvody elektro -bez zásuviek, vypínačov a svietidiel
 • okná a vstupné dvere
 • omietky
 • podkrovie – podhľady vrátane tepelných izolácií
 • vykurovacie rozvody
 • potery
 • maľby a nátery
 • vonkajšie povrchové upravy – fasády, obklady a zateplenia

Stavba „na kľúč“

 • podlahy a schodiská (nášľapné vrstvy)
 • vybavenie kotolne
 • obklady a dlažby
 • interiérové dvere
 • vonkajšie spevnené plochy