KTO SME

Nitrianska spoločnosť podnikajúca              

v stavebníctve a realitách.

Spoločnosť B-EKO-M, s. r. o. bola založená 3.12.1998.
Je vedená v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre,
oddiel: Sro, vložka č. 11303/N
IČO: 36530662        DIČ: SK2021448121
Spoločnosť je platcom DPH.